Verplicht document

Géén 18 ??? Een -18-jarige kan volgens de wetgeving niet zelf een 'afstand van verhaal' tekenen.

Daarom ...

Vraag je ouders dat zij de verantwoordelijkheid opnemen om u toe te laten te karten.

Druk het af en neem het ingevuld mee naar de karting om tijd te besparen:

(Dit document hoeft u maar 1 keer in te vullen.  Vanaf u uw klanten- of lidkaart kan voorleggen hoeft u dit document niet meer bij te hebben.)